Υπηρεσίες Ψυχολογικής Υποστήριξης

Στις υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης του Θεραπευτηρίου απευθύνονται οι ωφελούμενοι του θεραπευτηρίου προκειμένου να αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη διαδικασία αποκατάστασης του προβλήματός τους.

Η Ψυχολογική υποστήριξη μπορεί να βοηθήσει το ίδιο το παιδί και τις οικογένειές τους, να καλλιεργήσουν συνειδητά τις δυνάμεις “άμυνας” του εαυτού του, να διαχειριστούν τις δύσκολες καταστάσεις που προκύπτουν και να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές.

Πιο συγκεκριμένα στόχοι των Υπηρεσιών Ψυχολογικής Υποστήριξης του Θεραπευτηρίου είναι:

  • η ενημέρωση-υποστήριξη οικογένειας και η ανάπτυξη οικογενειακών δυναμικών προς όφελος του παιδιού,

  • η “συμφιλίωση” με το πρόβλημα,

  • η ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση άγχους, προβλημάτων συμπεριφοράς και επικοινωνίας,

  • η καθοδήγηση και εκπαίδευση του παιδιού σε ψυχοσυναισθηματικές και γνωστικές δεξιότητες καθώς και σε λειτουργικές συμπεριφορές

  • η διαμόρφωση νέου τρόπου σκέψης και η επίτευξη της αλλαγής του τρόπου ζωής