Θεραπευτική Κολύμβηση και Λογοθεραπεία (ASLT)

Η εξατομικευμένη λογοθεραπευτική παρέμβαση σε πισίνα αποτελεί ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που στόχο έχει να βελτιώσει τις επικοινωνιακές δεξιότητες και το λεξιλόγιο  του παιδιού. Η θεραπευτική δράση του νερού μέσω της υδροστατικής πίεσης, της άνωσης και της θερμότητας καθώς και η ποικιλία των δραστηριοτήτων που για  την πλειοψηφία των παιδιών αποτελούν μια ευχάριστη εμπειρία συμβάλλουν στη βελτίωση καθοριστικών τομέων παρέμβασης και ενίσχυσης της λειτουργικότητας του ατόμου (κοινωνικά, συναισθηματικά κινητικά κλπ).