Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Η Ειδική Διαπαιδαγώγηση είναι η επιστήμη που ασχολείται με την αξιολόγηση και την αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Στόχος της είναι η ενίσχυση, ανάπτυξη και η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.

Η ειδική διαπαιδαγώγηση ασχολείται με:

 • Παρέμβαση παιδιών και εφήβων

Με  Ειδικές ή μη Μαθησιακές Δυσκολίες, Νοητική Υστέρηση, Σύνδρομα, Διαταραχές Λόγου, Αισθητηριακά ελλείμματα (προβλήματα όρασης & ακοής),  Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής, Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), Αναπτυξιακές Διαταραχές, Δυσκολίες προσαρμογής, Δυσκολίες συμπεριφοράς σε τομείς όπως:

  • Ανάγνωση
  • Γραπτός λόγος
  • Προφορικός λόγος
  • Λεξιλόγιο
  • Φωνολογική ενημερότητα
  • Ορθογραφία
  • Μνήμη
  • Δυσκολίες στα μαθηματικά
 • Ομαλή μετάβαση από την προσχολική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Χρήση τεχνολογικών μέσων σε μαθητές με ή/και χωρίς αναπτυξιακές διαταραχές

  • ως μέσο επικοινωνίας
  • ως μέσο επίτευξης μαθησιακών έργων
  • ως μέσο βελτίωση της καθημερινότητας τους