Αξιολογητικά Εργαλεία Εργοθεραπείας

-DTVP-3 (Developmental Test of Visual Perception 3 -Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος) Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση δυσκολιών οπτικής αντίληψης και οπτικοκινητικών διαταραχών για παιδιά ηλικίας 4 έως 13 ετών

-BEERY VMI (The Beery Buktenica Developmental Test of Visual Motor Integration) αποτελεί ένα σταθμισμένο διαγνωστικό εργαλείο το οποίο ανιχνεύει οπτικοκινητικές δυσχέρειες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε μαθησιακές , νευροψυχολογικές και συμπεριφοριστικές δυσκολίες.

-SENSORY PROFILE TEST είναι ένα αξιολογητικό εργαλείο που απευθύνεται σε παιδιά και βρέφη 0-10 ετών. Αποτελείται από ένα ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται από τον γονέα ή τον φροντιστή του παιδιού, τα αποτελέσματα του οποίου αξιολογούνται από εξειδικευμένο στην αισθητηριακή ολοκλήρωση εργοθεραπευτή. Μέσω του εργαλείου αξιολογείται  η σχέση ανάμεσα στη διαδικασία της αισθητηριακής επεξεργασίας του παιδιού και τον τρόπο που αυτή επηρεάζει την απόδοση του σε δραστηριότητες της καθημερινής διαβίωσης.

-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ-ΠΡΑΞΗ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (ΠΡ-Η) Είναι ένα ερωτηματολόγιο  που παρουσιάζει την αναπτυξιολογική προσέγγιση του παιδιού, κωδικοποιεί τις περιοχές προσέγγισης του παιδιού, με βάση τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου αναδύονται οι δυσκολίες του παιδιού και καθορίζονται οι στόχοι.

-TVPS-3 (TEST OF VISUAL PERCEPTUAL SKILLS 3) Χορηγείται από τους εργοθεραπευτές του κέντρου σε παιδιά με αναπτυξιακές και μαθησιακές δυσκολίες.. Είναι ένα τεστ που αποτελείται από 7 τομείς οπτικής αντίληψης μέσω του οποίου ανιχνεύονται και αξιολογούνται οι οπτικο-αντιληπτικές δεξιότητες παιδιών και εφήβων (ηλικίας 4-18 ετών).

-ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

-ΕΔΑΛΦΑ (Εργαλείο Διεπιστημονικής Ομάδας για την Αξιολόγηση του Επιπέδου Λειτουργικότητας Παιδιού στο Φάσμα του Αυτισμού)

-BAYLEY –III SCREENING TEST είναι ένα αξιολογητικό εργαλείο το οποίο χορηγείται για να αξιολογηθεί η αναπτυξιακή λειτουργικότητα βρεφών και νηπίων από τη γέννηση τους έως τους 42 μήνες. Εντοπίζει ανά τομέα τυχόν αναπτυξιακής καθυστέρηση και διευκολύνει τον  σχεδιασμό  κατάλληλης εξατομικευμένης  παρέμβασης.

-GMFM  (Gross Motor Function Measure) είναι ένα κλινικό εργαλείο σχεδιασμένο για να αξιολογεί αλλαγές στην αδρή κινητικότητα παιδιών με εγκεφαλική παράλυση.

-GMFCS  είναι ένα σύστημα ταξινόμησης αδρής κινητικής λειτουργίας για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση.  Κατηγοριοποιείται σε πέντε επίπεδα στα οποία διαφοροποιούνται τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση σύμφωνα με την αδρή κινητικότητα, τους περιορισμούς στην αδρή λειτουργικότητα και στην ανάγκη για βοήθημα.

-HFMS (Hammersmith Functional Motor Scale) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση ατόμων με SMA (Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία)

GMFCS (Gross Motor Function Classification System) Αποτελεί ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση