Ψυχολογικής Υποστήριξης και παρέμβασης παιδιών και γονέων

-ΤΕΣΤ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ WISC-V (Κλίμακα Νοημοσύνης Wechsler για παιδιά η οποία προσφέρει κατάλληλη κλινική πληροφόρηση για το νοητικό επίπεδο ενός παιδιού. Τα αποτελέσματα του εργαλείου μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη διάγνωση και το σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος.

RAVEN’S EDUCATIONAL CPM/CVS Το τεστ χρησιμοποιείται διεθνώς στην εκπαιδευτική και κλινική πράξη σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών. Αποτελεί ιδανική κλίμακα εκτίμησης της γενικής νοημοσύνης χωρίς να απαιτεί τις ειδικές γνώσεις ψυχομετρίας και ψυχοδιαγνωστικής που κρίνονται διεθνώς απαραίτητες για τη χρήση μεγαλύτερων σε έκταση συστοιχιών αξιολόγησης της νοημοσύνης. Χρησιμοποιείται για άτομα με κινητικές διαταραχές ή αυτισμό αφού απαιτεί ελάχιστη κινητική δραστηριότητα.

-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠ/Υ-IV (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας) Η “Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ-IV είναι ένα πολύτιμο εργαλείο έγκαιρου και έγκυρου εντοπισμού της διαταραχής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από τα άτομα του κοντινού περιβάλλοντος του παιδιού (πχ δασκάλους και γονείς). Εντοπίζει τα παιδιά που είναι πιθανό να εμφανίζουν τη διαταραχή, έτσι ώστε να παραπεμφθούν στις κατάλληλες σχολικές ψυχολογικές υπηρεσίες ή στα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα για κλινική αξιολόγηση και διάγνωση.

-ΣΑΕΒΑ (Αξιολογεί τις ικανότητες, την προσαρμοστική λειτουργία, τις προσωπικές δεξιότητες και τα συμπεριφορικά, συναισθηματικά κοινωνικά προβλήματα και τα προβλήματα σκέψης σε άτομα ηλικίας 1 1/2 έως και 90+ ετών.