Ψυχολογική Υποστήριξη παιδιών και γονέων

Η συμβουλευτική και η ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών από ειδικό σε συνδυασμό με θεραπευτικά προγράμματα λογοθεραπείαςεργοθεραπείας και αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών, μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη των ψυχολογικών δεξιοτήτων τους για την καλύτερη διαχείριση των συναισθημάτων τους  και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δυσκολιών του.

Η παροχή  συμβουλευτικών συνεδριών προς τους γονείς είναι απαραίτητη σε διάφορα στάδια της εξελικτικής πορείας ενός παιδιού με δυσκολίες. Η συνεργασία μεταξύ του ειδικού με τους γονείς  έχει ως  στόχο να αντιληφθούν, να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τις δυσκολίες του παιδιού ώστε να μπορέσουν έπειτα να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες του σε ένα πιο ιδανικό οικογενειακό περιβάλλον .