Θεραπευτικές Μέθοδοι

1)ΤΕΧΝΙΚΗ BOBATH

Προσφέρει εξειδικευμένες θεραπευτικές τεχνικές χειρισμού, αισθητηριακή διέγερση και λειτουργικές δραστηριότητες. Στόχος της είναι να προωθήσει την εκ νέου εκμάθηση της κίνησης και να βελτιώσει τον κινητικό έλεγχο εστιάζοντας στην αξιολόγηση και τη θεραπεία ατόμων με νευρολογικές παθήσεις ή τραυματισμούς, όπως εγκεφαλικό επεισόδιο, εγκεφαλική παράλυση, τραυματική εγκεφαλική βλάβη ή σκλήρυνση κατά πλάκας. Η βασική αρχή της τεχνικής είναι η διευκόλυνση της ανάκτησης των φυσιολογικών κινήσεων και των λειτουργικών ικανοτήτων με την επανεκπαίδευση του νευρικού συστήματος. Η τεχνική Bobath μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη τη διάρκεια ζωής . Χρησιμοποιείται συνήθως σε βρέφη και παιδιά με εγκεφαλική παράλυση ή αναπτυξιακές καθυστερήσεις, καθώς και σε ενήλικες που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο ή άλλες νευρολογικές παθήσεις.

2)ΜΕΘΟΔΟΣ HALLIWICK (ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ)

Η μέθοδος Halliwick είναι μία εξειδικευμένη μέθοδος αναπνευστικού ελέγχου, μέσω της οποίας εκπαιδεύονται όλα τα είδη της αναπνοής: στοματική, ρινική, εκρηκτική, τμηματική και ελεγχόμενη.

Προβλήματα όπως η Δυσκολία στην κατάποση πτωχή ποιότητα ομιλίας, πτωχός έλεγχος των μυών γύρω από το στόμα, ρηχή αναπνοή και ρηχή στοματική κοιλότητα, πτωχός ρυθμός και πτωχός συγχρονισμός πνευμόνων διαφράγματος, απουσία αναπνοής κατά την ομιλία μειώνονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αυτή. Η μέθοδος Halliwick αποτελεί μια ευχάριστη μέθοδο για τα παιδία αφού η επαφή με το υγρό στοιχείο αποτελεί μια χαρούμενη εμπειρία

3)ΜΕΘΟΔΟΣ SOFFI ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ (Supporting Oral Feeding in Fragile Infants), αποτελεί  μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη στήριξη της σίτισης από το στόμα, σε πρόωρα νεογνά και σε βρέφη παρέχοντας στους λογοθεραπευτές πρακτικές στρατηγικές αξιολόγησης, παρέμβασης και τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη της σίτισης.

4)ΜΕΘΟΔΟΣ SOS APPROACH TO FEEDING είναι ένα πρόγραμμα για την αξιολόγηση και τη θεραπεία παιδιών με δυσκολίες σίτισης/ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά από 12 μηνών έως 5 ετών. Ενσωματώνει στατικούς, αισθητηριακούς, κινητικούς, συμπεριφορικούς/μαθησιακούς, ιατρικούς και διατροφικούς παράγοντες για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση και διαχείριση παιδιών με δυσκολίες σίτισης/ανάπτυξης. Η προσέγγιση SOS επιτρέπει στο παιδί να αλληλεπιδρά με το φαγητό με έναν παιχνιδιάρικο, μη αγχωτικό τρόπο Επικεντρώνεται στην αύξηση του επιπέδου άνεσης του παιδιού, εξερευνώντας και μαθαίνοντας για τις διαφορετικές ιδιότητες του φαγητού, όπως η υφή, η γεύση, η μυρωδιά και η συνοχή.

5)TEACCH  ένα δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εναλλακτικής εκπαίδευσης απευθυνόμενο σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος ή διαταραχές επικοινωνίας, το οποίο δημιουργεί σταθερά και προβλέψιμα περιβάλλοντα προσφέροντας ασφάλεια στην εκπόνηση καθημερινών δραστηριοτήτων και ρουτινών του κάθε παιδιού

6)ΜΑΚΑΤΟΝ (Πρόγραμμα ανάπτυξης επικοινωνίας και λόγου) είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο γλωσσικό πρόγραμμα που υποστηρίζει και ενθαρρύνει τις δεξιότητες επικοινωνίας λόγου και ομιλίας, μέσω της ομιλίας, νοημάτων και συμβόλων, προσαρμοσμένο στις ανάγκες παιδιών και ενηλίκων με επικοινωνιακές διαταραχές. Χρησιμοποιείται επίσης για  την εισαγωγή  στη διαδικασία εκμάθησης της  γραφής και της ανάγνωσης αλλά και ως ένας τρόπος εναλλακτικής επικοινωνίας , όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

Χρησιμοποιείται σε άτομα με  βαριές, σοβαρές, μέτριες ή ελαφρές μαθησιακές δυσκολίες (νοητική υστέρηση), σε άτομα με αυτισμό, σε άτομα με σωματικές αναπηρίες και σε άτομα με αισθητηριακές ή πολυαισθητηριακές αναπηρίες. Επίσης, σημαντική βοήθεια παρέχει, σε παιδιά με  Ειδική Γλωσσική Διαταραχή ή/και με άλλες αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές και σε άτομα με επίκτητες γλωσσικές διαταραχές (αφασίες, δυσφασίες, δυσαρθρίες, διαταραχές της φωνής κ.α.)

7)PECS (Σύστημα επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων) Είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας, που επιτρέπει σε παιδιά και ενήλικες με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και άλλες διαταραχές επικοινωνίας χωρίς λειτουργικό ή κοινωνικά αποδεκτό λόγο, να αρχίσουν να επικοινωνούν. Το πρωτόκολλο του PECS εξελίσσεται παράλληλα με την τυπική ανάπτυξη της γλώσσας με την έννοια, ότι πρώτα διδάσκει στον εκπαιδευόμενο πώς να επικοινωνήσει ή ποιες είναι οι βασικές αρχές επικοινωνίας.

8)SIMATA  είναι μια μέθοδος παρέμβασης στην αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία.  εφαρμόζονται από το παιδί και τον θεραπευτή και σχετίζονται άμεσα με την τοποθεσία της άρθρωσης και την παραγωγή του κάθε φθόγγου. Παρέχουν εξωγενή ακουστικά, οπτικά (αναπαράσταση του φθόγγου ως προς τον τόπο και τον τρόπο παραγωγής του), απτικά (αγγίζουν τη θέση άρθρωσης και ακολουθούν τον τρόπο, για παράδειγμα δόνηση) και ιδιοδεκτικά (προκαλούμε αργή και παρατεταμένη άρθρωση για να προσφέρει πρόσθετη ιδιοδεκτική πληροφόρηση) ερεθίσματα στην ελληνική γλώσσα.

9)INTENSIVE INTERACTION (ENTATIKH ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ) είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που απευθύνεται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών, με διαφορετικούς τύπους προβλημάτων στην επικοινωνία καθώς επίσης και σε άτομα με αυτισμό. Η μέθοδος εστιάζει στις θεμελιώδεις αρχές της επικοινωνίας όπως το να απολαμβάνουμε να βρισκόμαστε με άλλους ανθρώπους, να αλληλοεπιδρούμε μαζί τους, να κατανοούμε και να εξασκούμε τα επικοινωνιακά στοιχεία, να χρησιμοποιούμε και να κατανοούμε τις εκφράσεις του προσώπου και τη βλεμματική επαφή, να μάθουμε να κάνουμε εναλλαγές σειράς σε δραστηριότητες με ένα άλλο άτομο ή άτομα, να μοιραζόμαστε τον προσωπικό μας χώρο, να χρησιμοποιούμε και να κατανοούμε τη σωματική επαφή, όπως το άγγιγμα κ.α.

10)GET PERMISSION APPROACH TO FEEDING  πρόκειται για μια εγκεκριμένη θεραπευτική παρέμβαση στο θέμα της σίτισης που στόχο έχει να βοηθήσει παιδιά που βιώνουν δυσκολίες κατά τη διάρκεια των γευμάτων να εντάξουν νέες τροφές στη διατροφή τους.

11)FEEDING THERAPY: A SENSORY MOTOR APPROACH είναι μία μέθοδος η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της αποδοχής των ατόμων με προβλήματα σίτισης στα οπτικά ερεθίσματα εντός της στοματικής κοιλότητας, στην ανάπτυξη της ικανότητας τους να σιτιστούν με ασφάλεια αλλά και να μπορέσουν να εκτελέσουν τις κατάλληλες στοματικές κινήσεις

12)A THREE-PART TREATMENT PLAN FOR ORAL PLACEMENT (OPT) o OPT είναι μια θεραπευτική τεχνική που χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ακουστικής, οπτικής και απτικής διέγερσης στο στόμα για τη βελτίωση της καταληπτότητας της ομιλίας. Αποτελεί σημαντική επιπρόσθετη θεραπεία ομιλίας για άτομα με ελλείμματα τοποθέτησης και κίνησης.

13)ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ Η Νευρομυϊκή Περίδεση είναι η Τεχνική χρήσης και τοποθέτησης ειδικών ελαστικών ταινιών απευθείας στους ιστούς-στόχους ώστε να επιτευχθούν τα βέλτιστα θεραπευτικά αποτελέσματα. Ανάμεσα σε άλλα, οι στόχοι της Τεχνικής είναι η ευθυγράμμιση της στάσης του σώματος, η «διόρθωση» του μυϊκού τόνου και η διευκόλυνση της κίνησης των μυών που συμμετέχουν στην Σίτιση, την Κατάποση αλλά και την Ομιλία.

14)ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ (NMES)  & ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ (sEMG) είναι μια μέθοδος που βασίζεται στη διοχέτευση ηλεκτρικού ρεύματος έντασης mAmp μέσω μικρών ηλεκτροδίων (patches) κατά μήκος ενός μυός ή μιας μυϊκής ομάδας με σκοπό τη διατήρηση του μυϊκού τόνου όταν η αντίστοιχη νευρική διέγερση δεν είναι επαρκής. Έτσι δίνεται η δυνατότητα ενδυνάμωσης του μυός αλλά και αποφυγή πιθανής ατροφίας του.
15)PARENT CHILD INTERACTIN (PALIN PCI) Η θεραπευτική παρέμβαση  Palin PCI  αποτελεί ένα συνδυασμό έμμεσων και άμεσων θεραπευτικών προσεγγίσεων για παιδιά μικρής ηλικίας που τραυλίζουν (από 7  ετών και κάτω). Το πρόγραμμα αρχικά χορηγείται ως ένα σύνολο 6 εβδομάδων θεραπείας, που ακολουθείται από ένα σύνολο 6 εβδομάδων  εργασίας  στο σπίτι. Στο τέλος και των 12 εβδομάδων αξιολογείται η πρόοδος του παιδιού ώστε να ληφθούν οι αποφάσεις ως προς την αναγκαιότητα επιπλέον θεραπευτικής ενίσχυσης και του είδους  ενίσχυσης  που θα λάβει η οικογένεια.

16)MINI KIDS ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Το ΜiniKIDS απευθύνεται σε παιδιά (ηλικίας 2-6 ετών) που δυσκολεύονται ιδιαίτερα να διαχειριστούν την ομιλία τους τη στιγμή του τραυλισμού. Σε παιδιά που παρουσιάζουν γνωστικές ή συναισθηματικές αντιδράσεις στον τραυλισμό και σε παιδιά που υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία στο περιβάλλον τους για τον τραυλισμό. Χρησιμοποιείται επίσης σε παιδιά με υψηλή επικινδυνότητα χρόνιου τραυλισμού.

17)ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η διαταραχή ακουστικής επεξεργασίας (ΔΑΕ) αφορά ακουστικό έλλειμμα που επηρεάζει την κατανόηση και την επικοινωνία. Τα άτομα με ΔΑΕ δυσκολεύονται να επεξεργαστούν, να ερμηνεύσουν και να κατανοήσουν την ομιλία.  το οικογενειακό ιστορικό, οι εγκεφαλικές κακώσεις καθώς και ψυχολογικές και γνωστικές διαταραχές είναι μερικοί από τους παράγοντες στους οποίου οφείλεσαι αυτή η διαταραχή αυτή

18)ΕΠΑΥΞΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΕΕΕ) (PRAGMATIC ORGANISATION DYNAMIC DISPLAY-PODD) περιλαμβάνει μεθόδους, συστήματα, εργαλεία και στρατηγικές για την υποστήριξη ενός ατόμου που αντιμετωπίζει σοβαρή δυσκολία στο να επικοινωνήσει μόνο, μέσω της ομιλίας.  Επαυξητική σημαίνει να προσθέσεις στην ομιλία για να γίνει πιο σαφές το μήνυμα στους ακροατές και Εναλλακτική σημαίνει να χρησιμοποιηθεί αντί της ομιλίας. Η ΕΕΕ διακρίνεται σε υψηλής και χαμηλής τεχνολογίας και άνθρωποι όλων των ηλικιών μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν, αν αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, στην ομιλία ή την έκφραση τους.

19)COLORFUL SEMANTICS είναι μια θεραπευτική τεχνική στην οποία χρησιμοποιούνται κάρτες οι οποίες είναι χωρισμένες σε ομάδες βάση χρώματος με σκοπό τα παιδιά να μάθουν τα βασικά στοιχεία της πρότασης και πως να τα χρησιμοποιούν σωστά.