Αξιολογητικά Εργαλεία Λογοθεραπείας

-ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης, για την ακριβή μέτρηση των λεξιλογικών ικανοτήτων παιδιών ηλικίας 4-8

-ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ (Δοκιμασία πληροφοριακής και Γραμματειακής Επάρκειας) Η παρούσα δοκιμασία εστιάζει στην ενιαία αξιολόγηση δύο τομέων της γλώσσας: α) της μορφοσύνταξης, εξετάζοντας τη γραμματική επάρκεια των εκφερόμενων φράσεων και β), της πραγματολογίας, εξετάζοντας την πληροφοριακή επάρκεια, δηλαδή τη χρήση της γλώσσας που κάνει ο εξεταζόμενος προκειμένου να μεταδώσει πληροφορίες. Η ολιγόλεπτη χορήγηση της δοκιμασίας καθιστά εφικτή την αξιολόγηση σε πληθυσμούς παιδιών με αναπτυξιακά προβλήματα.

-ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ είναι ένα εργαλείο που διευκολύνει τον Λογοθεραπευτή να αξιολογήσει γλωσσικές δεξιότητες και δυσκολίες στην επικοινωνία  του παιδιού (κατανόηση και αντίληψη) ακόμη και σε πολύ πρώιμο στάδιο γλωσσικής ανάπτυξης σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του αλλά και από  πληροφορίες που συλλέγει από τους γονείς.

-ΤΕΣΤ ΠΛΑΣΗ  Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας  (Βογινδρούκας, Χελάς 2014) είναι ένα σταθμισμένο αξιολογητικό εργαλείο για παιδιά από 8-16 ετών το οποίο μέσω της αξιολόγησης των γλωσσικών, ακαδημαϊκών και μεταγλωσσικών ικανοτήτων στοχεύει στην αναγνώριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο ωφελούμενος με σκοπό την δόμηση θεραπευτικού προγράμματος.

-BOSTON (Διαγνωστική εξέταση της Βοστώνης για την αφασία. Αξιολόγηση της αφασίας και των συναφών διαταραχών) Το συγκεκριμένο τεστ   μπορεί να μας δώσει   στοιχεία για τον τύπο της αφασίας και να συμβάλει στο σχεδιασμό ενός σωστού θεραπευτικού προγράμματος.

-ΕΔΑΛΦΑ (Εργαλείο Διεπιστημονικής Ομάδας για τη  Αξιολόγηση του Επιπέδου Λειτουργικότητας Παιδιού στο Φάσμα του Αυτισμού)

-PEDI-EAT-10 (Pediatric Eating Assessment Tool  εργαλείο που χρησιμοποιείται σε διαταραχές σίτισης.

-ΠΑΙΣ (Εργαλείο αξιολόγησης για διαταραχές φάσματος αυτισμού σε παιδιά ηλικίας 18 μηνών έως 4 ετών

-BUS STAY TEST REVISED EDITION-CARDS (Αξιολογεί την ικανότητα αφήγησης και περιγραφής)

-ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ  είναι ένα αξιολογητικό εργαλείο σταθμισμένο σε ελληνικό πληθυσμό παιδιών ηλικίας από 2,6 έως 6 ετών. Επιτρέπει την καταγραφή του φωνητικού ευρετηρίου του παιδιού και αν αυτό αντιστοιχεί στην χρονολογική ηλικία του, την αξιολόγηση της αντιθετικής λειτουργίας των φωνημάτων, την ανάλυση του φωνολογικού συστήματος και την καταγραφή των φωνο-τακτικών συνδυασμών που μπορεί να κάνει το παιδί.

-BAYLEY –III SCREENING TEST είναι ένα αξιολογητικό εργαλείο το οποίο χορηγείται για να αξιολογηθεί η αναπτυξιακή λειτουργικότητα βρεφών και νηπίων από τη γέννηση τους έως τους 42 μήνες. Εντοπίζει ανά τομέα τυχόν αναπτυξιακής καθυστέρηση και διευκολύνει τον  σχεδιασμό  κατάλληλης εξατομικευμένης  παρέμβασης.

-THE PRAGMATICS PROFILE (για παιδιά προσχολικής ηλικίας): το συγκεκριμένο αξιολογητικό εργαλείο  εξετάζει το πραγματολογικό προφίλ  των καθημερινών επικοινωνιακών δεξιοτήτων  σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και συμπληρώνεται από κοινού μεταξύ γονέα και θεραπευτή