ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Πως Εκδηλώνονται οι Φωνολογικές Διαταραχές

Στις φωνολογικές διαταραχές δεν υπάρχει κάποιο ανατομικό ή νευρολογικό πρόβλημα. Οι κινητικές δεξιότητες, οι στοματοπροσωπικές δεξιότητες και οι δεξιότητες της μίμησης, εκτελούνται φυσιολογικά, αλλά η ομιλία μπορεί να είναι δυσκατάληπτη. Η δυσκολία οφείλεται στην κατανόηση-επεξεργασία, δηλαδή το άτομο μπορεί να σχηματίσει το φώνημα που θα του ζητηθεί, αλλά δεν είναι σε θέση να το ξεχωρίσει από ένα άλλο με κοινά χαρακτηριστικά.

Κυρίως εκδηλώνεται με:

 • Αντικαταστάσεις φωνημάτων («βόντι», αντί «δόντι»)
 • Αναδιπλασιασμούς («τιτί», αντί «κουτί»)
 • Απλοποιήσεις συμπλεγμάτων («πίτι», αντί «σπίτι»)
 • Αρμονίες («λουλούρι», αντί «κουλούρι»)
 • Μεταθέσεις και μετακινήσεις («εφέλαντας», αντί «ελέφαντας»/ («πρότα», αντί «πόρτα»).

Πιθανές Αιτίες

Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, οι αιτίες που είναι υπεύθυνες για την εμφάνιση των παραπάνω δυσκολιών, είναι οι εξής:

 • Η κληρονομικότητα
 • Η μερική απώλεια ακοής, κυρίως κατά την περίοδο της γλωσσικής και φωνολογικής ανάπτυξης του ατόμου
 • Η δυσκολία της ακουστικής αντίληψης, διάκρισης και επεξεργασίας των ήχων
 • Η συναισθηματική ανωριμότητα του παιδιού
 • Τα ελλιπή ερεθίσματα που παρέχονται από το περιβάλλον του παιδιού
 • Επιπροσθέτως, έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά με φωνολογικά ελλείμματα κατά τη νηπιακή ηλικία, μπορεί να παρουσιάσουν δυσκολίες κατά τη σχολική τους επίδοση, οι οποίες σχετίζονται με μαθησιακές δυσκολίες (γραφο-αναγνωστικές δυσκολίες, δυσκολίες στην ορθογραφία).

Η λογοθεραπευτική παρέμβαση στοχεύει στην αξιολόγηση, τη διάγνωση της διαταραχής, τον στοματοπροσωπικό έλεγχο και την αποκατάσταση της διαταραχής.

Λογοθεραπεία στη Λάρισα

Ελάτε στο εργαστήρι Λογοθεραπείας Άννα Χούρλια για να συζητήσουμε από κοντά το περιστατικό που σας απασχολεί. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!