Ποια είναι η καθοριστική ηλικία για να διαγνωστεί ένα παιδάκι για διαταραχή στο λόγο;

Ένα παιδί έχει προβλήματα λόγου όχι μόνο όταν δεν ακούγεται καθαρά ο λόγος του, όπως νομίζουμε οι περισσότεροι.Μπορεί να υπάρχει μια δυσκολία στο λόγο και να μην γίνεται αντιληπτή.Τα προβλήματα λόγου αναφέρονται σε ένα πολύ ευρύ φάσμα προβλημάτων και δυσκολιών όπου ρόλο κλειδί έχει ο νηπιαγωγός και ο λογοθεραπευτής.

Ένα παιδί έχει δυσκολία στο λόγο όταν διαφέρει από το σύνολο και δυσκολεύεται στη λειτουργικότητά του. Το αν ένα παιδάκι χρειάζεται θεραπεία ή όχι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Οι συνηθισμένες διαταραχές λόγου στα παιδιά:

  • Γλωσσική Διαταραχή αντιληπτικού και εκφραστικού τύπου
  • Φωνολογική διαταραχή
  • Διαταραχή άρθρωσης
  • Διαταραχή ρυθµού της οµιλίας (ταχυλαλία, βραδυλαλία, τραυλισμός)
  • Διαταραχές προφορικής έκφρασης (επιλεκτική αλαλία)
  • Διαταραχές Φώνησης (αφωνία, δυσφωνίες, ρινολαλίες)

Η καθοριστική ηλικία για να διαγνωστεί ένα παιδάκι για διαταραχή στο λόγο του είναι πριν πάει στην πρώτη δημοτικού. Όταν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως το όποιο πρόβλημα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη σχολική επίδοση και την κοινωνική του ζωή. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι τα παιδάκια σε αυτή την ηλικία δεν βαριούνται. Αν ένα παιδάκι δεν προχωράει στις δραστηριότητές του και μας λέει βαριέμαι συνήθως θέλει να μας πει δυσκολεύομαι.

Λογοθεραπεία στη Λάρισα

Το Εργαστήρι Λογοθεραπείας Άννα Χούρλια παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες για παιδιά και ενήλικες. Καλέστε μας στο 2410 627 755 για περισσότερες πληροφορίες.