Ηλεκτρονικά οι Αιτήσεις για Αποζημίωση Ειδικών & Ατομικών Αιτημάτων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Σας ενημερώνουμε ότι,κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 του Ν.4704/14.07.2020 και της υπ’αριθ ΕΑΛΕ/Γ.Π 49556/ΦΕΚ 3244/Β/04.08.2020ΚΥΑ, έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης και υποβολής εγγράφων για αποζημίωση ειδικών και ατομικών αιτημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (GOV.GR) για την κατηγορία παροχών ειδικής αγωγής (λογοθεραπεία/εργοθεραπεία) για παιδιά και εφήβους.

Οι άμεσα ασφαλισμένοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ηλεκτρονική υποβολή ατομικών αιτημάτων ΕΟΠΥΥ» μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) για την αποζημίωση δαπανών για τις ειδικές θεραπείες παιδιών και εφήβων,που ορίζονται στο άρθρο 45 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Β’ 4898/2018) του ΕΟΠΥΥ.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του άμεσα ασφαλισμένουμε τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Εναλλακτικά , οι ασφαλισμένοι μπορούν να εισέλθουν στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) για την υποβολή της αίτησης, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΥΥ, στο σύνδεσμο www.eopyy.gov.gr

Πηγή: eopyy.gov.gr

Εργαστήρι Λογοθεραπείας Άννα Χούρλια στη Λάρισα

Στο εργαστήρι μας ασχολούμαστε με παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγου. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2410 627 755 για περισσότερες πληροφορίες.