Ενημέρωση για την φυσιολογική ανάπτυξη λόγου | Άννα Χούρλια, Λογοθεραπεύτρια, MSc,NDT