Όταν το Παιδί Παρουσιάζει Προβλήματα Λόγου

Ένα παιδί έχει προβλήματα λόγου όχι μόνο όταν δεν ακούγεται καθαρά ο λόγος του, όπως νομίζουμε οι περισσότεροι. Μπορεί να υπάρχει μια δυσκολία στο λόγο και να μην γίνεται αντιληπτή.Τα προβλήματα λόγου αναφέρονται σε ένα πολύ ευρύ φάσμα προβλημάτων και δυσκολιών όπου ρόλο κλειδί έχει ο νηπιαγωγός και ο λογοθεραπευτής.

Ένα παιδί έχει δυσκολία στο λόγο όταν διαφέρει από το σύνολο και δυσκολεύεται στη λειτουργικότητά του. Το αν ένα παιδάκι χρειάζεται θεραπεία ή όχι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, μας είπε η λογοθεραπεύτρια BSc, MSc, Γεωργία Μπέρτου, η οποία μας επισήμανε και το πόσο σημαντική είναι η αξιολόγηση.

Τι μπορεί όμως να προκαλέσει δυσκολίες στο λόγο ενός παιδιού και πως μπορεί ένας γονιός να καταλάβει και να παρέμβει; Ακούστε όλη την συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα και στην εκπομπή «Στο ντιβάνι της κρίσης».

Οι συνηθισμένες διαταραχές λόγου στα παιδιά:

  • Γλωσσική Διαταραχή αντιληπτικού και εκφραστικού τύπου
  • Φωνολογική διαταραχή
  • Διαταραχή άρθρωσης
  • Διαταραχή ρυθµού της οµιλίας (ταχυλαλία, βραδυλαλία, τραυλισμός)
  • Διαταραχές προφορικής έκφρασης (επιλεκτική αλαλία)
  • Διαταραχές Φώνησης (αφωνία, δυσφωνίες, ρινολαλίες)

Η καθοριστική ηλικία για να διαγνωστεί ένα παιδάκι για διαταραχή στο λόγο του είναι πριν πάει στην πρώτη δημοτικού. Όταν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως το όποιο πρόβλημα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη σχολική επίδοση και την κοινωνική του ζωή. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να ξέρουμε όπως μας ανέφερε η κ. Μπέρτου, ότι τα παιδάκια σε αυτή την ηλικία δεν βαριούνται. Αν ένα παιδάκι δεν προχωράει στις δραστηριότητές του και μας λέει βαριέμαι συνήθως θέλει να μας πει δυσκολεύομαι.

Θεραπεία: Εάν δεν υπάρχει ανατομική δυσκολία η αποκατάσταση θα είναι πλήρης και η χρονική διάρκεια συνήθως είναι από 6 μήνες έως 1 χρόνο.

Μαθησιακές δυσκολίες και νοημοσύνη

Οι Μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται σε δυσκολία του παιδιού στην ανάγνωση, στη γραφή, στην ορθογραφία και στα μαθηματικά. Αφορούν κυρίως στη μάθηση και την επεξεργασία του γραπτού λόγου και εκφράζονται με αδυναμία του μαθητή στην απόκτηση της αναγνωστικής ικανότητας και της ορθογραφίας.

Για να διαγνωστεί κάποια μαθησιακή δυσκολία βασική προϋπόθεση είναι να έχει το παιδί φυσιολογική νοημοσύνη. Πρέπει να πραγματοποιείται νοητικός έλεγχος για να διαπιστώνεται αν η νοητική ικανότητα είναι στο πλαίσιο του τυπικού εύρους. Όταν ένα παιδί παρουσιάζει νοητική στέρηση, τότε οι δυσκολίες στην κατάκτηση της ανάγνωσης και της ορθογραφίας μπορούν να είναι συνέπεια αυτών των δυσκολιών και όχι μαθησιακές δυσκολίες.

Μαθησιακές Δυσκολίες και Δυσκολίες στο Λόγο

Οι Διαταραχές του Λόγου αναφέρονται στον προφορικό λόγο ενώ οι μαθησιακές δυσκολίες στον γραπτό. Ένα παιδί που έχει μια δυσκολία στον προφορικό λόγο δεν έχει μαθησιακή δυσκολία είναι δυο διαφορετικές διαγνώσεις και αναφέρονται σε άλλο είδος δυσκολιών. Οι Μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να διαγνωστούν αφού το παιδί έχει αρχίσει να διαβάζει και να γράφει άρα μετά την Β Δημοτικού.

Η κατάκτηση των ήχων και η καθαρότητα της ομιλίας αποτελούν σημαντική βάση για την κατάκτηση της ανάγνωσης και της ορθογραφίας. Όταν ακούμε μια λέξη την επαναλαμβάνουμε μέσα μας και γράφουμε τη δική μας. Αν αντικαθιστούμε κάποιους ήχους στην ομιλία μας, είναι πολύ πιθανόν να τη γράψουμε λάθος. Αν αυτό συμβαίνει στην αρχή της εκμάθησης της ορθογραφίας μπορεί να εξελιχθεί σε έντονη δυσκολία. Για αυτό είναι σημαντική η αποκατάσταση όποιων δυσκολιών στην φωνολογία πριν την έναρξη της Α’ Δημοτικού.

Πηγή: ert.gr

Εργαστήρι Λογοθεραπείας Άννα Χούρλια

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία μας για να κλείσετε το ραντεβού σας και να αξιολογήσουμε το περιστατικό που αντιμετωπίζετε.