Άρθρα

Ποια Εξελικτική Ικανότητα Επηρρεάζει την Ανάγνωση και τη Δυσλεξία;

Η Φωνολογική ενημερότητα, ή φωνολογική…

Δυσλεξία και Ενήλικες

Η δυσλεξία είναι μια μαθησιακή δυσκολία,…

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τις μαθησιακές διαταραχές

Θυμάστε εκείνον τον συμμαθητή σας…

Δυσλεξία και Ομιλία στο Παιδί

Τα σημάδια της δυσλεξίας διαφέρουν…