Παιδιά με Διαταραχές Όρασης

Ο εκπαιδευτικός ορισμός ταξινομεί τους μαθητές με διαταραχές όρασης βάσει του βαθμού στον οποίο χρησιμοποιούν την όραση και/ή ακουστικά/απτικά μέσα για τη μάθηση. Ένας μαθητής με ολική τύφλωση δεν προσλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες μέσω της αίσθησης της όρασης και πρέπει να χρησιμοποιεί την αφή, την ακοή και άλλες μη οπτικές αισθήσεις για να μάθει.

Ένα παιδί που είναι λειτουργικά τυφλό έχει τόσο περιορισμένη όραση που μαθαίνει πρωταρχικά μέσω των αισθήσεων της ακοής και της αφής· ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιεί την υπολειπόμενη όραση του για να συμπληρώνει τις πληροφορίες που λαμβάνει από τις άλλες αισθήσεις.

Ένα παιδί με μερική όραση χρησιμοποιεί την όραση ως πρωταρχικό μέσο μάθησης.

Η ηλικία εμφάνισης της διαταραχής όρασης επηρεάζει τις εκπαιδευτικές και συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού

Χαρακτηριστικά

Τα παιδιά με σοβαρές διαταραχές όρασης δεν ωφελούνται από τη συμπτωματική μάθηση που επιτυγχάνουν τα βλέποντα στις καθημερινές τους εμπειρίες και αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον. Οι διαταραχές όρασης συχνά οδηγούν σε καθυστέρηση ή ελλείμματα στην κινητική ανάπτυξη. Ορισμένοι μαθητές με διαταραχές όρασης βιώνουν κοινωνική απομόνωση και δυσκολίες στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, λόγω περιορισμένων κοινών εμπειριών με τους βλέποντες συνομηλίκους τους, καθώς και αδυναμίας να αντιληφθούν και να χρησιμοποιήσουν τη βλεμματική επαφή, τις εκφράσεις του προσώπου και τις χειρονομίες κατά τη διάρκεια συζητήσεων και/ή στερεοτυπικών συμπεριφορών.

Παιδιά με Διαταραχές Ακοής

Οι διαταραχές της ακοής δημιουργούν εμπόδια στην επικοινωνία των παιδιών με το περιβάλλον τους και στην ανάπτυξη της ομιλίας τους. Άμεση συνέπεια είναι ψυχικές διαταραχές και δυσχέρεια στην πνευματική ανάπτυξη του παιδιού.

Όσο νωρίτερα υπεισέρχεται η απώλεια ακοής στη ζωή ενός παιδιού, τόσο πιο σοβαρές οι επιπτώσεις στην ανάπτυξή του. Ομοίως, όσο πιο έγκαιρα εντοπιστεί το πρόβλημα και ξεκινήσει η διερεύνησή του, τόσο λιγότερο σοβαρή θα είναι η τελική του επίπτωση.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΑΚΟΗΣ ΛΑΡΙΣΑ
Πώς μπορεί, λοιπόν, να υποψιαστεί ένας γονιός ότι το παιδί του δεν ακούει καλά; Τα ύποπτα συμπτώματα είναι τα εξής:
 • Δυσκολεύεται να κάνει κάτι που του αναθέτουν, επειδή δεν φαίνεται να καταλαβαίνει τι του ζητούν να κάνει.
 • Μένει πίσω στο σχολείο
 • Παρανοεί τις ερωτήσεις που του γίνονται και είτε δεν απαντά, είτε απαντά με ακατάλληλο τρόπο
 • Ζητά να του επαναλαμβάνουν ό,τι του λένε. Ή κοιτάζει επίμονα τα άλλα άτομα στο πρόσωπο καθώς μιλούν, προσπαθώντας να καταλάβει τι του λένε.
 • Η ομιλία του παρουσιάζει διαφορές (προς το χειρότερο) σε σύγκριση με άλλα παιδιά της ίδια ηλικίας.
 • Δυσκολεύεται να προφέρει απλές λέξεις
 • Αδυνατεί να επαναλάβει μία φράση
 • Παρουσιάσει καθυστέρηση στη γλωσσική ανάπτυξη
 • Δεν ακούει καλά στο τηλέφωνο
 • Μιλάει δυνατά όταν δεν είναι απαραίτητο
 • Παραπονιέται για χρόνιο πόνο στο αυτί.