Τι είναι ο Τραυλισμός;

Ο τραυλισμός είναι μια δυσκολία στη ροή της ομιλίας. Παρόλο που ο τύπος και η ποσότητα των δυσρυθμιών διαφέρουν από άτομο σε άτομο, τα παρακάτω χαρακτηριστικά συνήθως είναι κοινά.

Ένα άτομο που τραυλίζει λοιπόν, μπορεί να παρουσιάζει στην ομιλία του:
  • Επαναλήψεις ολόκληρων λέξεων (π.χ. το, το, το, το αγόρι)
  • Επαναλήψεις τμημάτων λέξεων (π.χ. με…με…με…μετά)
  • Επιμηκύνσεις ήχων (π.χ. άάάάάάάάλλος ήταν)
  • Μπλοκαρίσματα ήχων, όπου το στόμα διατηρεί σταθερή θέση χωρίς να βγαίνει ο ήχος
  • Ένταση στο πρόσωπο
  • Διακυμάνσεις στο αναπνευστικό σύστημα (απότομες εισπνοές, κράτημα αναπνοής κ.ά.)
  • Σύνοδες κινήσεις σώματος

Τα άτομα με τραυλισμό δεν υστερούν από τους υπόλοιπους απλά δυσκολεύονται να πουν αυτό που θέλουν. Η επανάληψη φθόγγων, συλλάβων ή και λέξεων, το μπλοκάρισμα στη ροή της γλώσσας είναι κάποια συμπτώματα τραυλισμού που εύκολα γίνονται αντιληπτά από το κοινωνικό περιβάλλον κι έχουν θετικές (άμεση παρέμβαση) ή αρνητικές (γέλια, φόβο) επιπτώσεις στα άτομα.

ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ ΤΑΧΥΛΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑ

Τι Είναι η Ταχυλαλία;

Η ταχυλαλία είναι μια διαταραχή της ροής του λόγου. Στην ταχυλαλία η άρθρωση δεν είναι ευκρινής – καθαρή. Η ομιλία έχει ένα γρήγορο ρυθμό. Οι λέξεις προφέρονται βιαστικά, παραποιημένα και όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα, η ομιλία να μη γίνεται πλήρως κατανοητή και η επικοινωνία δύσκολη.

Με την ταχυλαλία, εξάλλου, παρατηρείται το εξής φαινόμενο: ενώ η σκέψη τρέχει με ένα δικό της γρήγορο ρυθμό, η ομιλία δεν μπορεί να την παρακολουθήσει σ’ αυτό το ρυθμό. Ή με άλλα λόγια, στην ταχυλαλία η σκέψη δεν προλαβαίνει να εκφραστεί με λόγια, πράγμα που έχει ως συνέπεια την εμφάνιση αυτής της διαταραχής.

Όμως οι επιπτώσεις της ταχυλαλίας στο άτομο δεν περιορίζονται μόνο στην απαγγελία – πρoφορά. Συχνά επεκτείνονται και στο γραπτό λόγο, ο οποίος είναι δυνατό να παρουσιάζει έναν άστατο γραπτό λόγο με παραλείψεις γραμμάτων και παραποίηση λέξεων.

Η άρθρωση και η φώνηση παρουσιάζουν επίσης αποκλίσεις και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της ομιλίας έχουμε συχνές εισπνοές και ακατάστατο ρυθμό στην εκφώνηση των λέξεων και στα μεταξύ των λέξεων κενά.

Συμπτώματα της Ταχυλαλίας:
  • Επίσπευση στην πρoφορά μεγάλων λέξεων και προτάσεων. Μεγάλες λέξεις και προτάσεις δεν προφέρονται ολόκληρες, αφενός γιατί ο ρυθμός της ομιλίας είναι ταχύς και αφετέρου γιατί καταβάλλεται προσπάθεια να βρεθούν οι κατάλληλες λέξεις.
  • Η επίσπευση στην προφορά οδηγεί στην παράλειψη συλλαβών ή στην επανάληψή τους, με συνεπακόλουθο την εμφάνιση χαρακτηριστικών που παρατηρούνται στον τραυλισμό.
  • Περιορισμένη χρήση συμφώνων και παραποιημένη προφορά φθόγγων. Ο λόγος είναι τόσο σύντομος, που δεν υπάρχει χρόνος για σύνθετη άρθρωση. Έτσι, οδηγούμαστε σε παράφραση συλλαβών, στις γνωστές παραρθρίες.