Διεπιστημονικό Κέντρο Αξιολόγησης ΆΝΝΑ ΧΟΥΡΛΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το Διεπιστημονικό Κέντρο Αξιολόγησης ΆΝΝΑ ΧΟΥΡΛΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ είναι ένα σύγχρονο θεραπευτικό Κέντρο στο κέντρο της Λάρισας που προσφέρει αξιολόγηση σε παιδιά και ενήλικες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την επικοινωνία, τη γλωσσική εκπαιδευτική διαδικασία, της ψυχικής υγείας καθώς και στην εκμάθηση και εκτέλεση δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής, αντιμετώπιση συμπεριφορών.

Στελεχώνεται από μια έμπειρη επιστημονική ομάδα Λογοθεραπευτών, Εργοθεραπευτών, Φυσικοθεραπευτών, Ειδικών Παιδαγωγών και Ψυχολόγων, με σκοπό την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση δυσκολιών των ατόμων που αναζητούν βοήθεια.  Παρέχονται εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, της αυτονομίας, την ανάπτυξη των καλύτερων δυνατών δεξιοτήτων εκπαίδευσης και επικοινωνίας, την εκπαίδευση των γονέων για την αντιμετώπιση συμπεριφορών των παιδιών με σκοπό την ανάπτυξη υγιών σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας.