Καθυστέρηση Λόγου – Χαρακτηριστικά

Μιλάμε για καθυστέρηση λόγου όταν το παιδί σας πλησιάζει την ηλικία των 3 ετών και:

  • Δεν χρησιμοποιεί καθόλου λόγο
  • Επικοινωνεί μόνο με νοήματα (δείχνει αυτό που θέλει)
  • Λέει μόνο συλλαβές ή λέξεις όπως μαμά, μπαμπά, παππού, γιαγιά, νερό (λεξιλόγιο < 10)
  • Δυσκολεύεται να επαναλάβει λεξούλες που του λέμε
  • Ο λόγος του είναι ακατανόητος από το κοινωνικό περιβάλλον
  • Δεν κάνει συνδυασμούς λέξεων (π.χ. φράσεις: μαμά βόλτα, μικρές προτάσεις: μαμά τρώει μήλο)
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΟΓΟΥ

Πότε θα πρέπει να αναζητήσω τη βοήθεια του ειδικού;

Όταν αρχίσετε να ανησυχείτε! Μην καθυστερήσετε! Εάν υπάρχει κάποια διαταραχή, η πρώιμη παρέμβαση είναι πολύ σημαντική. Η έγκαιρη διάγνωση της γλωσσικής καθυστέρησης σε παιδιά μικρής ηλικίας (π.χ. στην ηλικία των 24 με 30 μηνών) θεωρείται πλέον σημαντική αφού σε αυτή την ηλικία το παιδί έχει πολλές δυνατότητες βελτίωσης και ανάκαμψης της γλωσσικής καθυστέρησης εφόσον και εάν ακολουθηθεί η σωστή συμβουλευτική ή θεραπευτική αγωγή.