Ο Αυτισμός και Τι Πρέπει Να Γνωρίζετε

Ο Αυτισμός είναι μια σοβαρή αναπτυξιακή διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, καθώς και από περιορισμένη, επαναλαμβανόμενη και στερεότυπη συμπεριφορά. Στην διαταραχή του αυτισμού εμπλέκονται διάφορες εγκεφαλικές δομές με τρόπο που δεν έχει διασαφηνιστεί επαρκώς. Οι δύο άλλες διαταραχές του φάσματος του αυτισμού (ASD) είναι το Σύνδρομο Άσπεργκερ και η Εκτεταμένη Διαταραχή της Ανάπτυξης – Μη προσδιοριζόμενη αλλιώς (PDD-NOS).

Όσο νωρίτερα διαγνωσθεί ο αυτισμός και οριστεί η κατάλληλη θεραπεία, τόσο το καλύτερο μιας και με τις σύγχρονες πρακτικές το παιδί μπορεί να ζήσει μια σχεδόν φυσιολογική ζωή.

Παρά το γεγονός ότι ο αυτισμός είναι δύσκολο να διαγνωστεί πριν από την ηλικία των 2 ετών, τα συμπτώματα συχνά εμφανίζονται όταν το παιδί είναι 12-18 μηνών. Εάν αυτά τα συμπτώματα εντοπιστούν μέχρι τότε, η εντατική θεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην πλήρη αποκατάσταση της εγκεφαλικής λειτουργίας και να τα αντιστρέψει.

Τα πρώτα σημάδια του αυτισμού περιλαμβάνουν την απουσία φυσιολογικής συμπεριφοράς (όχι την παρουσία μη-φυσιολογικής συμπεριφοράς) και γι’ αυτό είναι δύσκολο να εντοπιστούν εγκαίρως. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πρώτα συμπτώματα του αυτισμού μπορεί να παρερμηνευθούν ως σημάδια ενός “καλού/καλόβολου μωρού”, δεδομένου ότι το βρέφος μπορεί να φαίνεται ήσυχο, ανεξάρτητο και χωρίς ιδιαίτερες “απαιτήσεις”. Ωστόσο, μπορείτε να εντοπίσετε τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια, αν γνωρίζετε τι να αναζητήσετε στην συμπεριφορά του παιδιού.

Το Τεστ των 5 Ερωτήσεων

1. Το παιδί ανταποκρίνεται όταν το φωνάζετε με το όνομά του;

2. Το παιδί εκδηλώνει προσοχή συναρμογής**;

3. Το παιδί μιμείται;

4. Το παιδί ανταποκρίνεται συναισθηματικά;

5. Το παιδί συμμετέχει σε μιμητικά παιχνίδια;

**Προσοχή συναρμογής ή Κοινή προσοχή (joint attention) είναι η ικανότητα του παιδιού να εστιάζει την προσοχή του σε ένα άλλο άτομο αλλά συγχρόνως και σε ένα αντικείμενο/ δραστηριότητα και κατά συνέπεια να μοιράζεται ένα αμοιβαίο ενδιαφέρον.