Έλεγχος Ακοής: Η Σημασία του στην Ανάπτυξη του Λόγου

Τα παιδιά ξεκινούν την αλληλεπίδραση με τον λόγο από την εμβρυϊκή τους, κιόλας, ηλικία (οπότε και λαμβάνουν τα πρώτα ηχητικά ερεθίσματα) και την ολοκληρώνουν κατά την νηπιακή και παιδική ηλικία.

Ο ρυθμός ανάπτυξης του λόγου δεν είναι πάντα ίδιος σε όλα τα παιδιά (γι’ αυτό και θα πρέπει να αποφεύγουμε να συγκρίνουμε συνεχώς το παιδί μας με τα συνομήλικά του παιδιά), όμως, σε περιπτώσεις που για αρκετούς μήνες δεν υπάρχει πρόοδος θα πρέπει οι γονείς να δώσουν την απαραίτητη προσοχή και να διερευνήσουν περισσότερο την κατάσταση.

H έγκαιρη παρέμβαση όχι μόνο καθιστά πιο αποτελεσματική την αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά βοηθάει και στην επιτυχία των παιδιών στην ανάγνωση, τη γραφή, το σχολείο και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις (πριν γίνει αντιληπτό από τα συνομήλικα παιδιά).

Βασική αιτία για προβλήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας των παιδιών είναι το έλλειμμα ακοής. Η ακοή αποτελεί μια αίσθηση ύψιστης σημασίας για να αναπτυχθεί η ομιλία, ο λόγος, η επικοινωνία και η μάθηση.

Όταν, λοιπόν, παρουσιάζεται έλλειμμα ακοής ή δυσκολία στην ακουστική επεξεργασία, το παιδί δεν επωφελείται επαρκώς από τις γλωσσικές εμπειρίες μάθησης και επηρεάζεται στον λόγο και την ομιλία με την καθυστέρηση της ανάπτυξής τους, στον μαθησιακό τομέα με μειωμένες ακαδημαϊκές επιδόσεις και στην επικοινωνία με δυσκολίες που συχνά θα οδηγήσουν σε κοινωνική απομόνωση και σε κακή αυτο-αντίληψη.

Πιο αναλυτικά, σας παραθέτουμε τις επιπτώσεις του ελλείμματος ακοής ανά τομέα:

Λεξιλόγιο: Τα παιδιά που παρουσιάζουν έλλειμμα ακοής αναπτύσσουν το λεξιλόγιό τους με πιο αργούς ρυθμούς και παρουσιάζουν δυσκολία στη μάθηση λέξεων με αφηρημένη έννοια.
Δομή προτάσεων: Υπάρχει δυσκολία στην αντίληψη και τη γραφή σύνθετων προτάσεων, καθώς και στην αντίληψη των καταλήξεων των λέξεων.
Ομιλία: Συχνά, τα παιδιά με έλλειμμα ακοής δεν περιλαμβάνουν στην ομιλία τους άηχα φωνήματα και μπορεί να μην ακούνε τη φωνή τους όταν μιλάνε.
Μαθησιακή εικόνα: Η ακαδημαϊκή επίδοση επηρεάζεται πολύ, με δυσκολία στην ανάγνωση και τις μαθηματικές έννοιες.
Κοινωνικές δεξιότητες: Όταν τα παιδιά παρουσιάζουν έλλειμμα ακοής, αναφέρουν συχνά ότι δεν έχουν πολλούς φίλους και αισθάνονται απομονωμένα.

Η απλή εκτίμηση ότι το παιδί γυρίζει όταν του μιλάμε δεν επαρκεί για να είμαστε βέβαιοι πως το παιδί ακούει φυσιολογικά σε όλο το φάσμα των ακουστικών συχνοτήτων και στα δύο αυτιά. Για το λόγο αυτό ο ακοολογικό έλεγχος κρίνεται απαραίτητος σε παιδιά που παρουσιάζουν τις παραπάνω δυσκολίες.

Ο έλεγχος ακοής περιλαμβάνει το ακοόγραμμα και την ομιλητική ακοομετρία, δύο εξετάσεις που έχουν μεγάλη διαγνωστική αξία και μπορούν να κατευθύνουν τον γιατρό στην κατάλληλη αντιμετώπιση του προβλήματος και των συνεπειών του.

Πηγή: orlplastic.gr

Εργαστήρι Λογοθεραπείας Άννα Χούρλια

Στο Εργαστήρι Λογοθεραπείας Άννα Χούρλια αναλαμβάνουμε περιστατικά με Διαταραχές Όρασης & Ακοής. Καλέστε μας στο 2410 627 755.